logo_desktop EN
 
98
Pařížské osvětlení (1ks)
 
Výrobce Europhane (Holophane)
60.-70. léta 20. století

Průměr 49 cm

V cena 26 000 Kč
O cena 35 000 - 40 000 Kč

Dva polokulovité výlisky ze skla uprostřed spojené, tvořící celistvý difuzor se sférickým rastrem. Na obou vrcholech zajištěny plastovými poklopy s gumovým těsněním.
Toto světlo konkrétně pochází ze stávající rekonstrukce prostranství kolem Eiffelovy věže. Nicméně se jedná o identické osvětlení, jaké je možné spatřit na exponovaných místech Paříže, kde jsou rovněž osazeny. Monumentální osvětlení – hmotnost cca 20Kg.
 
 
golfface | cohn | © 2014 ifire