logo_desktop EN
 
16
Polopostava dívky s košem
 
Julie Horová (1906 – 1978)
Slovenská keramika v Modre (SKM)
20. léta 20. století, Československo (1927)

↑ 36 cm

V cena 5 000 Kč
O cena 7 000 - 9 000 Kč

Bíle glazovaná bělnina s tyrkysovou plintou na níž je značena Horová 1927. Uvnitř 600 SKM I.
Jedna z velmi raných prací této známe keramičky. S ohledem na vnitřní vpisek a fakt, že keramička působila na konci 20. let v Modre, se dá usuzovat, že by se mohlo jedna o dílo vzniklé právě tam. Prezentovaný styl nese odkaz na práce její profesorky Heleny Johnové.
 
 
golfface | cohn | © 2014 ifire