logo_desktop EN
 
43
Busta mladé dívky
 
Karel Lidický (1900–1976)
Krásná jizba, DP (v katalogu 1949)
40. léta 20. století, 1948

↑ 39 cm

V cena 3 000 Kč
O cena 5 000 - 7 000 Kč

Pálená, neglazovaná terakota. Signováno na levém boku K. LIDICKÝ. Autorský odlitek, nabízený od roku 1948 v katalozích Krásné jizby. Produkce těchto plastik byla ve srovnání s užitkovými předměty nesrovnatelně menší, přesto tvořila významnou podporu pro výtvarné umělce, kteří se tak dostali prostřednictvím „dostupné“ komorní plastiky do širšího povědomí.
 
 
golfface | cohn | © 2014 ifire