logo_desktop EN
 
74
Kosočtverečná zelená váza
 
Jozef Franko
Západoslovenské tehelne, Pezinok
70. léta 20. století, Československo (návrh 1972)

↑ 24,5 cm → 15,5 cm

V cena 1 200 Kč
O cena 1 800 - 2 400 Kč

Červený keramický střep s probarvovanou sytou černozelenou glazurou. Váza zploštělého kosočtverečného tvaru. Na pohledové ploše s reliéfem mřížky. Značeno VF3/F.
 
 
golfface | cohn | © 2014 ifire