logo_desktop EN
 
79
a) Přejímaná červená váza b) Přejímaná zelená váza
 
Oldřich Lipský (1922–1987)
Novodborské sklo, Egermann NB
60. léta 20. století, Československo

a) ↑ 20 cm b) ↑ 19,5 cm

V cena 1 800 Kč
O cena 2 500 - 3 000 Kč

Barevné přejímané sklo foukané do zvlněné formy, hranované do čtyřech svislých ploch.

Pozn. Lit.: Vomáčka A.: Art and glass. In: CGR, sv. 19/1964, č. 9, s. 259-263, obr. 8. Hill 2008, s. 117.
 
 
golfface | cohn | © 2014 ifire