logo_desktop EN
 
67
Přejímaná váza – rubín/amber
 
Oldřich Lipský (1922-1987)
Borské sklo n.p., Egermann, Nový Bor
60. léta 20. století, Československo

↑ 21 cm → 7cm ↗ 7 cm

V cena 2 200 Kč
O cena 3 500 - 5 000 Kč

Barevné přejímané sklo foukané do zvlněné formy, hranované do čtyřech svislých ploch.

Pozn. Lit.: Vomáčka A.: Art and glass. In: CGR, sv. 19/1964, č. 9, s. 259-263, obr. 8. Hill 2008, s. 117.
 
 
golfface | cohn | © 2014 ifire